VARNA VOŽNJA

Po zakonu Republike Slovenije, mora vsak novi voznik- voznik začetnik v roku dveh oziroma treh (če je vozniški izpit opravil pri 18 let starosti, lahko varno vožnjo opravlja do 21 leta) let od uspešno opravljene izpitne vožnje opraviti trening varne vožnje, kjer se kandidat nauči reagirati ob nepredvidljivih dogodkih na cesti.

KONTAKT.
Varno vožnjo lahko opravljate na enem izmed poligonov po Sloveniji.

Varna vožnja Krško

Varna vožnja Logatec

Varna vožnja Vransko – AMZS

 

Več iz zakona o dodatnem usposabljanju voznikov začetnikov (51. člen)

(1) Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A in B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.
(2) Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje opravljenih obveznosti po programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, na katerega izvajalec programa potrjuje opravljene obveznosti.
(3) Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
(4) Programa dodatnega usposabljanja se lahko voznik začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.
(5) Ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika plača udeleženec.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B