V kategorijo AM spadajo lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Predpisana starost

 • 15 let

Katera vozila lahko vozite z opravljeno AM kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem AM kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

 • G

Učitelji vožnje za omenjeno katogorijo

V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.

Predpisana starost

 • 24 let
 • 20 let, če ima A2 dve leti

Katera vozila lahko vozite z opravljeno A kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem A kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

 • AM
 • A1
 • A2
 • G

Učitelji vožnje za omenjeno katogorijo

V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G z največjo dovoljeno maso (NDM) do 3500kg, ki poleg voznikovega nimajo več kot 8 sedežev. Imetniki vozniškega dovoljenja B kategorije smejo voziti navedena vozila tudi kadar so jim dodani lahki priklopniki ali jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik (več kot 750 kg NDM), če največja dovoljena masa skupine vozil (vozila in priklopnika skupaj) ne presega 3500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.

Predpisana starost

Če se želite začeti usposabljati za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije, morate dopolniti 16 let, že pred dopolnjenim 16. letom starosti pa lahko pridobite zdravniško spričevalo in opravite izpit iz prve pomoči.

 • 16 let – kadar med vožnjo kandidata za voznika spremlja spremljevalec
 • 18 let

Katera vozila lahko vozite z opravljeno B kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem B kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

 • AM,
 • B1 in
 • G

Učitelji vožnje za omenjeno katogorijo

V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika.

Predpisana starost

 • 21 let
 • 18 let, če ima temeljno kvalifikacijo (TK)

Katera vozila lahko vozite z opravljeno C kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem C kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

 • AM
 • C1
 • G

Učitelji vožnje za omenjeno katogorijo

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki so zasnovana in izdelana za prevoz več kot osmih potnikov poleg voznika.

Predpisana starost

 • 24 let
 • 21 let, če ima temeljno kvalifikacijo (TK)

Katera vozila lahko vozite z opravljeno D kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem D kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

 • AM
 • D1
 • G

Inštruktorji za omenjeno katogorijo

A1

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

Potrebna starost za vozila kategorije A1 je 16 let.

A2

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z močjo 70 kW ali več. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

Potrebna starost za vozila kategorije A1 je 18 let.

BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Potrebna starost za vozila kategorije BE je 18 let.

CE

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Potrebna starost za vozila kategorije A1 je 21 let.

F

V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Potrebna starost za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h je 16 let. Potrebna starost za vozila kategorije F, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h je 18 let.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B