Tečaj CPP – tečaj cestno prometnih predpisov

TRAJANJE TEČAJA: 16 pedagoških ur SPLOŠNI DEL +  DODATNI DEL

SPLOŠNI DEL traja najmanj 16 pedagoških ur, se izvede pred dodatnim delom.

OBRAVNAVANE TEME:

 • pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
 • osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;
 • obveznosti in vlogo voznikov v cestnem prometu;
 • vsebine, ki opredeljujejo pomembnost prepoznavanja in predvidevanja prometnih okoliščin ter z njimi povezani dejavniki tveganja v prometu;
 • vsebine, ki opredeljujejo spremembe v vedenju in obnašanju voznika v prometu zaradi vpliva alkohola, drog in psihoaktivnih zdravil, zaradi utrujenosti, bolezni in drugih duševnih in telesnih stanj ter zaradi vremenskih razmer, stanja vozila in ceste, kar vpliva na varnost prometa;
  teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči;
 • tehnike varčne in okolju prijazne vožnje, vključno z ekonomskimi vidiki uporabnika pri izbiri varčnejših vozil in prihranki zaradi varčne vožnje ter prikazom manjših vplivov na okolje.

DODATNI DEL

Za kandidate, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja. Za veljaven splošni del se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje.

Dodatni del teoretičnega usposabljanja obsega posebnosti, značilne za posamezno kategorijo ali skupino kategorij, kot so: vožnja motornega vozila na različnih cestnih podlagah (asfalt, beton, tlakovano vozišče, makadam) in ob različnih vremenskih pogojih, dolžnost in odgovornost voznika, vleka priklopnega in pokvarjenega vozila, ravnanje ob okvari, prevoz tovora, prevoz oseb ter vstopanje in izstopanje potnikov, zaščitna oprema in vidnost voznika, oprema vozil in njena uporaba, mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo, poznavanje vozil in njihovo vzdrževanje, predpisi o prevoznih dokumentih ter druge posebnosti, ki so pomembne za nemoten, umirjen in varen potek cestnega prometa. Pri kategorijah F in G pa tudi varno delo z vozilom in njegovimi priključki.

– kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
– kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
– kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
– kategorije BE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
– kategorije C1 in C, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
– kategorije D1 in D, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
– kategorije C1E, CE, D1E in DE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
– kategorije F, v trajanju najmanj 14 pedagoških ur;
– kategorije G, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur.

POVEZAVE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI:
http://teorija-priprava.gov.si
https://www.avp-rs.si/

Takoj po zaključenem tečaju CPP se lahko na upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (t.i. republiške teste).

Teoretični del vozniškega izpita se opravlja v prostorih Upravne enote Novo mesto na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu. Reševanje testov poteka preko računalnika, rezultat pa izveste takoj po zaključku testiranja.

Dokumenti potrebni za opravljanje teoretičnega dela izpita (splošni in dodatni del):

 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • dokazilo o uspešno opravljenem izpitu iz prve pomoči,
 • zdravniško spričevalo in
 • evidenčni karton vožnje.

PRIMERI TESTNIH POL:
Testne pole lahko najdete na naslednjih povezavah:

http://vozniski-izpit.com/cpp-pole.html
http://www.testicpp.si/

ZAKONODAJA
Zakon o voznikih 2017

Portali s tematiko avtošol in vozniških izpitov
http://www.vozniski-izpit.com – Portal s testnimi polami, učnimi pripomočki, forumom in video učenjem.
http://www.vozimo-pametno.si – Portal sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
http://www.avtosole.si/ – Splošne informacije s področja avtošol.
http://www.avtosole.com/ – Še ena koristna spletna stran s področja Avtošol
http://www.cpp.com
http://www.vozim.se/ – Portal varne vožnje Zavarovalnice Triglav.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B