Kategorija C (nova)

Starost 18 let je pogoj tudi opraviti temeljno poklicno kvalifikacijo za tovorna vozila nad 3500 NDM brez omejitve.

Kategorija C1 (nova)

V to kategorijo sodijo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev .

Kategorija C1E (nova)

Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1 in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg.
V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B