Pogled Alfa-R na NPCVP

Nacionalni program varnosti v cestnem prometu (NPVCP) obravnava širši zbir vzrokov za trenutno stanje v cestnem prometu EU in Slovenije ter predlaga dolgoročne sistemske rešitve na praktično vseh področjih za izboljšanje le-tega. Primarni cilj je zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč, saj je od stopnje varnosti v cestnem prometu odvisna kakovost življenja vseh nas.

Od treh temeljnih načel NPVCP so za avtošolo, kot izvajalko izobraževanja za voznike motornih vozil sicer pomembne vse tri, ocenjujemo pa, da je v bodoče potrebno dati večji poudarek na:

  • načelo defenzivnega ravnanja in
  • načelo zaščite varnostno najbolj izpostavljene kategorije udeležencev.

Sinergijski učinki z ostalimi procesi izobraževanja in vzgoje naj bi bili skladen razvoj in pozitivne spremembe v kulturi obnašanja ter zavedanja odgovornosti v vlogi udeležencev v cestnem prometu.

V tem kontekstu se seveda kot avtošola zavedamo svoje odgovornosti in se v okviru svojih zmožnosti trudimo na različnih področjih.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B