Kategorija B1 (nova)

V kategorijo B1 spadajo štirikolesa (motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550 kg, če je namenjeno prevozu tovora (brez baterij, če gre za vozilo na električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja ne presega 15 kW).

Kategorija B (novost pri kategoriji)

V kategorijo B spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.
Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo v Republiki Sloveniji voziti tudi trikolo in motorno vozilo te kategorije:

  1. kadar mu je dodan lahki priklopnik;
  2. kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil;
  3. kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, in največja dovoljena masa takšne skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in takšna skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s takšno skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo (95.) označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

Kategorija BE (spremenjeni pogoji za vožnjo te kategorije)

V kategorijo sodijo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (največja dovoljena masa skupine vozil pa presega 3.500 kg), in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B