Kategorija AM (nova)

Dosedanja nacionalna kategorija H za vožnjo koles z motorjem je spremenjena v kategorijo AM (A – moped), ki s tem postane tudi evropska kategorija in je medsebojno priznana med državami članicami Skupnosti. Starostni pogoj za pridobitev te kategorije je 15 let, namesto dosedanje predpisane starosti 14 let. Zvišanje starosti za eno leto je utemeljeno z dejstvom, da prometne nesreče najbolj prizadenejo najmlajše voznike.

Kategorija A1 (spremenjena)

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW. Na novo pa je dodana zahteva, da razmerje moč motorja/masa vozila ne sme presegati 0,1 kW/kg.

Kategorija A2 (nova)

Motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,2 kW/kg ter ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo motorja. Vozniško dovoljenje kategorije A2 lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let, je opravila vozniški izpit z motornim kolesom, ki spada v to kategorijo, ter izpolnjuje že ostale predpisane pogoje. Če pa ima oseba že najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A1, lahko pridobi vozniško dovoljenje kategorije A2, ko za to kategorijo opravi praktični del vozniškega izpita, izpolni starostni pogoj 18 let in ostale predpisane pogoje.

Kategorija A (spremenjena)

Na novo je določena starost 24 let (prej 21 let) za pridobitev vozniškega dovoljenja A brez omejitev (direktni pristop). Vozniško dovoljenje te kategorije se izda osebi, ki dopolni starosti 24 let in ki opravi praktični del vozniškega izpita.

Vozniško dovoljenje kategorije A brez omejitev (postopni pristop) se izda tudi osebi, ki dopolni starost 20 let in ima več kot dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A2 in je opravila praktični del vozniškega izpita z motornim kolesom kategorije A (brez omejitev).

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B